diumenge, 3 de setembre de 2017

British Columbia (Canadà)
Millor poema d'Isabella Valancy Crawford
(fragment)

The Canoe

-->
My masters twain made me a bed
Of pine-boughs resinous, and cedar;
Of moss, a soft and gentle breeder
Of dreams of rest; and me they spread
With furry skins, and laughing said,
'Now she shall lay her polish'd sides,
As queens do rest, or dainty brides,
Our slender lady of the tides!'
-->
 
 La Canoa
Els meus amos em van fer un llit 
De branques de pi resinosa i cedre; 
De molsa, un criador suau i suau 
De somnis de descans; i jo em van separar 
Amb pells peludes, i rient, va dir: 
"Ara posarà els seus costats polits, 
A mesura que les reines descansen, 
o núvies delicades,
La nostra esvelta senyora de les marees!


La poesia romàntica, intimista d'Isabella Valancy Crawford (1850-1886),
s'inspirà més generalment en la vida salvatge delpaís, seguint en gran 
part els corrents de l'epoca victoriana anglesa.