dilluns, 7 de març de 2016

Florència


LO CANVIADOR

Pus que tan bé sabets de canviar
e coneixets moneda com s'hic val,
assats tenits ben covinent cabal,
si dura tant la taula d'esmerçar;
parroquians no us falran per bon ús,
mas eu no crei gasanyets ab mé pus.
Jo no metrets vostres diners menuts
ab mos florins de pes ben coneguts.


Florí de pes, ducat, dobla e escut
e mig florí, croat, malla, diner,
mesclats arreu en lo vostre carner,
que mai comptar no volets per menut;
e crei que ho faits per franquesa de cor.
Mas jur-vos Déu que por aqueixa por,
ja no metrets vostres diners menuts
ab mos florins de pes ben coneguts.


Un bon florí sai que val per tot lloc 
d'aicest país onze sous, o lo pes,
e dats-lo vós per un diner jaquès,
e no curats si val molt més o poc.
Cert, ara fets lo guany de Na Peix-frit,
però no cur de vostre bon partit.
Ja no metrets vostres diners menuts
ab mos florins de pes ben coneguts.

Un fin ducat ço que val hom bé ho sap,
e d'un escut e dobla, que és d'or fi.
canvi fets vós ab croat mallorquí
e'z ab diner margullés e de cap.
Qui us trametés en Flandes per esmerç
no cregas Déu que eu hi volgués lo terç.
Ja no metrets vostres diners menuts
ab mos florins de pes ben coneguts.


Mas, pus le tocs dels metalls fer sabets
prou destrament, que-z autre bé no us sai,
e'z havets fait dels bons lo bon assai,
e com ets tals que el millor no en triets,
no us pensets vós que us ho dia per mé,
que aicest traüt no us vull far, per ma fe.
Ja no metrets vostres diners menuts
ab mos florins de pes ben coneguts.


En canviador, tant sots de bona fe
que tot és u a vós lo mal e el bé.
Ja no metrets vostres diners menuts
ab mos florins de pes ben coneguts.

Jordi de Sant Jordi-Segle XV***